Privacy statement Diana Thijssen fotografie

 

Diana Thijssen fotografie neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Diana Thijssen fotografie verwerkt, evenals met welk doel dit gebeurd. Daarnaast bevat dit privacy statement informatie over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Verantwoordelijke
Diana Thijssen fotografie is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Diana Thijssen fotografie beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
Diana Thijssen fotografie is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens van belanghebbende in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. In dit kader wordt tevens verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Diana Thijssen fotografie.
Diana Thijssen fotografie is een eenmanszaak, kantoorhoudende te 5871 CR Broekhuizenvorst aan de Heideweg 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71579214. Diana Thijssen fotografie rechtmatig eigenaar van het navolgende domein:

https://dianathijssenfotografie.nl

Doel van de verwerking

Diana Thijssen fotografie verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

Persoonsgegevens

Diana Thijssen fotografie verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Diana Thijssen fotografie houdt in een intern verwerkingsregister bij welke belanghebbende er zijn aangemeld. Daarbij registreert Diana Thijssen fotografie de naam, het adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, gegevens met activiteiten op de website, het IP-adres met gebruikte toestel en bankrekeningnummer van de belanghebbende met als doel om:

• Te voldoen aan de overeenkomst van opdracht die met belanghebbende is gesloten, waarbij het maken, opslaan en leveren van het beeldmateriaal noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die met belanghebbende is gesloten;
• Het verwerken van persoonsgegevens om telefonisch contact met betrokkene op te nemen als betrokkene daarom verzoekt, en/of om betrokkene schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien deze betrokkene telefonisch niet bereikbaar is;
• Het innen van declaraties;
• Advisering en verwijzing;
• Voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
• Marketing- en communicatieactiviteiten.

Bijzondere persoonsgegevens
Diana Thijssen fotografie verwerkt bijzondere persoonsgegevens in de zin van artikel 9, sub 1, van de AVG. Bijzondere persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
Diana Thijssen fotografie houdt in een intern verwerkingsregister bij welke belanghebbende er zijn aangemeld. Daarbij bewaard en gebruikt Diana Thijssen fotografie onder bijzondere persoonsgegevens het
hebbende met als doel om:”

“• Te voldoen aan de overeenkomst van opdracht die met belanghebbende is gesloten, waarbij het maken, opslaan en leveren van het beeldmateriaal noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die met belanghebbende is gesloten;

• Advisering en verwijzing.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Diana Thijssen fotografie omdat deze door betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan Diana Thijssen fotografie kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen of via openbare bronnen bekend zijn gemaakt.

Diana Thijssen fotografie toetst de verwerking van voormelde persoonsgegevens op rechtmatigheid en doelmatigheid. De door rechtzoekende verstrekte gegevens aan Diana Thijssen fotografie die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening zullen niet worden verwerkt.

Grondslag van de verwerking
Diana Thijssen fotografie moet het gebruik van deze persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze persoonsgegevens te verwerken als de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden of als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (artikel 6, eerste lid, sub a van de AVG).
Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 32 van de AVG verplicht Diana Thijssen fotografie om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden persoonsgegevens alleen met toestemming van belanghebbende verwerkt, dit via een privacyverklaring. Medewerkers met toegang tot persoonsgegevens kunnen alleen bij deze gegevens via een versleutelde toegang en zijn hiertoe bevoegd. Persoonsgegevens worden volgens de richtlijnen van de AVG verwijderd en vernietigd.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Diana Thijssen fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG).
Diana Thijssen fotografie bewaart uw persoonsgegevens in het klantenbestand na toestemming van de belanghebbende tot aan het verzoek tot vergetelheid, voor het online plaatsen van uw beeldmateriaal geeft belanghebbende toestemming en ook deze worden pas verwijderd tot aan het verzoek tot vergetelheid, zonder toestemming bewaard Diana Thijssen fotografie anders 1 jaar na ondertekenen van de privacyverklaring. Dit beeldmateriaal is gedurende die tijd ook door u op te vragen bij Diana Thijssen fotografie tegen de overeengekomen prijsafspraken. Uw persoonsgegevens met betrekking op facturatie worden maximaal 5 tot 7 jaar bewaard na betaling aan Diana Thijssen fotografie. Uw gegevens worden onverwijld uit het register verwijderd nadat aan de Diana Thijssen fotografie bekend wordt gemaakt dat u bij Diana Thijssen fotografie niet langer als belanghebbende bekend wilt staan. De formulieren of e-mail waarin om wijziging of verwijdering uit het register wordt verzocht worden na drie maanden verwijderd.

Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG) of intrekking van uw gegeven toestemming (artikel 7 lid 3 van de AVG).
Diana Thijssen fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens om die reden ook voor verwerkingen in het kader van het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst met de belanghebbende.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Diana Thijssen fotografie aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Diana Thijssen fotografie van u verwerkt, dan kunt u een verzoek doen via het volgende e-mailadres: dianathijssenfotografie@gmail.com. Wijzigingen in persoonsgegevens kunt u doorgeven via hetzelfde kanaal.
Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Diana Thijssen fotografie neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Social Media
Op de website van Diana Thijssen fotografie zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals LinkedIn, Instagram of Facebook. Diana Thijssen fotografie houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Cookiebeleid
Diana Thijssen fotografie houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Diana Thijssen fotografie verkocht aan derden.
Teneinde het gebruiksgemak van de website van Diana Thijssen fotografie te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Diana Thijssen fotografie op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.”
“De website van Diana Thijssen fotografie maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Diana Thijssen fotografie geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik Social Media’ is omschreven. Diana Thijssen fotografie heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Diana Thijssen fotografie maakt gebruik van de navolgende categorieën cookies:

• Permanente cookies: met behulp van een permanente cookies kan Diana Thijssen fotografie u herkennen bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan Diana Thijssen fotografie dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik kunt maken van de website. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser;
• Sessie cookies: met behulp van een sessie cookie kan Diana Thijssen fotografie zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Diana Thijssen fotografie kan zijn dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen of het surfgedrag van bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit;
• Tracking cookies van onze adverteerders: met uw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op uw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online-surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere website uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zoveel mogelijk relevant voor u zijn;

• Google Analytics: via de website van Diana Thijssen fotografie wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Diana Thijssen fotografie gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield – programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

“Op de website en Social Media accounts biedt Diana Thijssen fotografie een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door eenieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Diana Thijssen fotografie is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Diana Thijssen fotografie dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via Social Media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met Diana Thijssen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van deze cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Hulp-functie van uw browser.
Sommige tracking-cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze websiteadvertenties aan u vertoond worden. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derden teruggeplaatst worden.
Dit cookiebeleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u aan de datum die onderaan het document staat zien wanneer dit voor het laatst is bijgewerkt. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in het cookiebeleid aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van het cookiebeleid.

Aanpassingen privacy statement
Diana Thijssen fotografie heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Diana Thijssen fotografie gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website: www. dianathijssenfotografie.nl

Vragen en contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Diana Thijssen.”

“Dit privacy statement is op 01-02-2020 vastgesteld door BHU Legal Compliance.”